Twee Groenen op het erepodium!

Voor het eerste Oostpoort toernooi na Corona, reisden meer dan een dozijn Groenen naar Delft. Hella Vermij als nieuwkomer in het Genootschap had haar dochter overgehaald om ook mee te spelen. Op het tiende Oostpoort toernooi werd een nieuwe prijs gepresenteerd, de wisselbeker voor de winnaar. Een metalen sculptuur van een forse draak.

Er werden vier rondes gespeeld van elk 5 kwarier,  na de eerste ronde een prima lunch en na de tweede ronde de borrelnootjes etc. De sfeer zat er goed in. Aan het einde van de middag kwam het moment supreme: wie zijn de winnaars van dit toernooi geworden? Zoals gebruikelijk werden eerst de troostprijzen uitgereikt hetgeen de spanning alleen maar deed toenemen.

De eerste en de tweede plaats werden door twee Groenen veroverd. Hella Vermij haalde de tweede prijs binnen en de eerste prijs ging naar Ria Rep.  Zij mocht de nieuwe wisseltrofee mee naar huis nemen.

Beide speelsters van harte gefeliciteerd.

Avond met twee monsterscores.

De opkomst deze avond was verrassend hoog, maar liefst negentien deelnemers streden om de fel begeerde albasten draak.  Aan het einde van de avond bleken er twee  scores boven de 20.000 punten.

Patricia eindigde de avond met 21.820 punten, maar Ria ging daar nog overheen en eindigde met 22.400 punten en mocht daarom de albasten draak mee naar huis nemen. Hans van de Poel was de grote verliezer met -6850 punten.

De uitslagen staan weer online

Op zaterdag 1 oktober 2022  gaan we naar Delft voor  het  Oostpoort toernooi. Op 5 oktober zien we elkaar weer in Lopes Dias

Koen

2 uur lang de oostenwind

Een nieuw record op naam van  Karl van ’t Hazeveld.

De eerste ronde speelt hij als Zuid en krijgt daarna de Oostenwind. Die houdt hij vervolgens vast tot de laatste ronde. Waarin hij het stokje moet overdragen.
Zijn avondscore is 19060 punten. en daarmee dus de absolute avondwinnaar. Tot verdriet van zijn tafelgenoten die hierop vors moesten inleveren. het verliezersdraakje ging dan ook naar dezelfde tafel waar Patricia een negatief avondscore had van 3220 punten.

Er waren gisteren 16 spelers present.

De scores komen zo spoedig mogelijk on line, maar het gisteren ingegane seizoen moet nog even door de systeembeheerder worden aangemaakt.

Tot spoedig

Koen.

Laatste avond Kersenbloesem

Het seizoen zit er weer op alle punten zijn verzameld en opgeteld, de avondwinnaar is bekend en ook de winnaar van het seizoen wordt in de statistieken bijgeschreven.

Op naar een mooie en fijne vakantie.  Op 7 september 2022 gaan voor ons de deuren weer open bij Lopes Dias.

Er werd goed gescoord de laatste speelavond en er waren veel leden aanwezig om het seizoen af te sluiten.

De vier koplopers zaten aan tafel 1 en eindigden alle vier met een positief saldo. Door dat resultaat was Jelle voor dit clubje de onbereikbare leider van het klassement.
Hij is de winnaar van dit seizoen en neemt de seizoensdraak voor een half jaar mee naar huis. Begin december moet hij weer terug zijn.

De volledige uitslag en stand van het seizoen vinden jullie hier. 

De winnaar van de avond  was Peter den Hartog met 11310 punten. Een hoge score maar niet genoeg om in de top mee te spelen.  (avondresultaat)

Ik wens jullie een hele fijne en mooie vakantie en tot 7 september

Koen

De voor laatste avond

Allereerste een hartelijk welkom aan ons nieuwe Lid Annemiek Peetoom. Zij heeft zich afgelopen woensdag bij ons genootschap gevoegd.

De uitslagen staan weer on line. 
Er hebben zich woensdag toch nog 14 leden gemeld en we speelden dus aan twee tafels van 4 en twee tafels van 3.

Over 14 dagen (29 juni) is de laatste avond van het seizoen, de vier koplopers zullen het dan op tafel 1 tegen elkaar opnemen. Kijk ook op de seizoens-stand of je aansluiting hebt kunnen behouden.

Daarna gaan we het vakantieseizoen in en spelen we niet. We zien elkaar weer op woensdagavond 7 september 2022.

Een fijne vakantie en tot dan.

Koen

Even een aandachtspuntje

Tegen het einde van de avond kondigd de wedstrijdleider om 10 minuten voor 22.00 uur aan dat de laatste ronde is ingegaan.  Dit wil zeggen dat de op dat moment reeds begonnen  rondes normaal kunnen worden uitgespeeld.

Een ronde waarvan de muur nog niet geopend is is niet begonnen en mag op dat moment ook niet meer starten. 

We willen hiermee bereiken dat we allemaal op tijd naar huis kunnen.

De avond zelf met 14 spelers  waaronder een  nieuwe speler (Kevin Donkers) kende een bijzonder verloop. Jelle ging uiteindelijk met de winnaarsdraak naar huis  met 25570 pnt en Wobbe werd getroost met het troostdraakje. met -13140 punten.

Voor de volledige lijst kijkt u hier:

Nog twee speelavonden te gaan: 15 juni en 29 juni , daarna begint het zomerreces.

 

Koen

 

Ingezonden motivatie

In onderstaande brief geeft Jelte, ter bevordering van de discussie, zijn bezwaar aan tegen het eventueel wijzigen van de spelregels.

Aan de Groene Draken 

Er komt geheid trammelant van als oude, vertrouwde spelregels worden veranderd. Dus: nooit doen.

Wat moet er veranderen?

Er is voorgesteld om als Oost mahjong maakt de wind toch doorgaat, zoals gebruikelijk is op toernooien. Volgens de ‘oude vertrouwde regels’ gaat de wind pas door als Oost niet wint.

Waarom dat niet mag veranderen.

Oost speelt een zeer speciale, delicate rol in het mahjongspel. Oost zijn is delicaat. Wint Oost dan moeten de andere spelers hem/haar twee keer zijn score betalen. Wint een andere speler dan moet Oost alle spelers dubbel betalen. Het is alleen leuk om Oost te zijn als je wint. Want als Oost niet wint verliest hij meer dan de andere spelers. Het is dus extra spannend voor de speler die Oost is. Oost moet winnen om dubbel te scoren en niet dubbel te verliezen. Deze regel is al zo oud als het mahjongspel zelf en een van de pijlers waarop zijn wereldwijde aantrekkingskracht rust.                                                                                  Als de regeerperiode van Oost beknot wordt tot slechts één beurt dan wordt Oost niet meer zo bang om te verliezen en komt Oost er het beste vanaf met een snel, goedkoop mahjongetje.  Het antwoord van de andere spelers op deze tactiek zal zijn om ook voor een snel, goedkoop mahjong te gaan.                                                                                                                    In plaats van een voorrecht en een uitdaging te voelen om Oost te zijn, wordt Oost verleid tot defensief, angstig spel. Dat Oost maar één beurt Oost mag zijn komt in de mahjongregels dan ook nauwelijks voor.

En de NTS-regels dan?

Dat vereist enige achtergrondkennis. In de begintijd werden alle punten met potlood en papier verrekend. Het Witte Draak Toernooi was het eerste toernooi dat de punten van alle spelers met de computer berekende. Proeftuin was het Rode Draak Toernooi. Ik was er uiteindelijk in geslaagd een rekenprogramma te bedenken, dat ondanks argwaan van veel spelers goed functioneerde. Het was de moeder van alle rekenprogramma’s die nu gebruikt worden.                                                                                                                                                      In één zaak slaagde ik niet, namelijk om Oost langer dan één keer Oost te laten zijn. Maar omdat tempo en snelheid van belang zijn op een toernooi, vond ik het beter om Oost na ieder spel of remise door te draaien. Remises mochten later worden overgespeeld als er nog tijd resteerde.                                                                                                                                              Deze regel bleef bestaan toen de landelijke toernooimeesters gingen samenwerken, ook met het rekenprogramma gingen werken en daarom ook de altijd-doordraaien-regel overnamen. De uniforme toernooiregels werden Nederlandse Toernooi Spelregels genoemd. Ze golden nadrukkelijk niet voor mahjongclubs of -genootschappen.

Waarom veranderen?

Er is weinig aan te merken op de regel dat Oost pas geen Oost meer mag zijn zodra hij/zij verliest. Dat een van onze spelers er kortgeleden in slaagde bijna de hele avond Oost te zijn en daarom een monsterscore behaald is een wonder, die hooguit één keer in een mensenleven plaats vindt. Het lijkt mij gepaster om trots en dankbaar te zijn om een dergelijk mirakel van zeer nabij te mogen beleven dan om proberen te voorkomen dat zo’n wonder zich ooit nog eens herhaalt.

Jelte Rep