De laatste speelavond voor het Zomerreces

Na wat commotie en onduidelijkheid over met hoeveel spelers we waren, konden we de avond toch starten met vier tafels van vier. Zoals de laatste jaren gebruikelijk is  speelden de vier hoogst geklasseerde aanwezigen aan tafel 1. De indeling van overige drie tafels werd  bepaald door het trekken van de tafelfiches.
Toen we om 10 uur stopten met spelen, bleek dat Rene de avondwinnaar was met 9030 punten. Hij kreeg de Albasten Draak voor de hele zomer te logeren. De Troostdraak ging naar Jan Keevel Die koos voor het kleine Troostdraakje In plaats van de Troost Knuffel van de laatste avonden.
Maar De Seizoensdraak ging weer naar Jelle en mag daar nu tot het einde van het volgende seizoen (Chrysant) blijven logeren.

Ten slotte was er nog een kort woordje in verband met de overdracht van de taak “Spreekstalmeester”van Koen aan Wobbe. Wobbe zal vanaf nu het officiele aanspreekpunt zijn van de externe relaties. Denk hierbij aan de bond, de gemeente, Lopez Dias en Hilversum Denkt.
Hij kreeg van Koen de Groene Draak penning omgehangen.

Koen blijft nog een poosje de wedstrijdleider en uw verslagschrijver.

De volgende speelavond is woensdag 6 september 2023. 
We beginnen dan weer om 19.30 uur. en spelen iedere woensdag in de even weken.

een fijne vakantie en tot 6 september.

Koen

Geef een reactie