Categorie archief: NMB

www.mahjongbond.org

Verslag ALV NMB

Met jullie volmacht op zak ben ik zaterdag naar de Algemene Ledenvergadering van de NMB geweest in IJsselstein. Naast de vaste agendapunten zoals notulen, jaarverslag, financieel verslag, en begroting, kwamen een paar bijzondere onderwerpen aan de orde.

Allereerst het voorstel over benoeming leden van verdienste en ereleden. De ALV kwam hier niet uit, voorstel afgewezen.

Een tweede voorstel was het instellen van jeugdcontributie. Het idee jeugd en studenten een goedkoper bondslidmaatschap aan te bieden werd omarmt. Mogelijk zou er onderscheid gemaakt moeten worden tussen jeugd en studenten. Het bestuur nam voorstel terug en komt met nieuw voorstel.

Van 20 juni tot 23 juni vindt in Rosmalen het Europese kampioenschap Riichi plaats.
Vanuit de organisatie doen ze een beroep op vrijwilligers om hierbij te helpen. Naast het inrichten en opbouwen van de locatie moet ook tijdens het toernooi het nodige werk verzet worden. Heb je hiervoor interesse, meld je dan aan bij de organisatie via https://www.ermc2019.com/contact/ Ans Hoogland heeft de coördinatie.

Maaike Fleskens van Publiciteit en Promotie is hard op zoek naar mensen die haar in de uitvoering van haar promotionele activiteiten wil ondersteunen. Het gaat hierbij niet om permanente leden van de werkgroep maar om incidentele ondersteuning, (tekst schrijven, Instructie geven – bijvoorbeeld aan scholen – etc.)

Voor de NMB-website was men op zoek naar een nieuwe webmaster en die heeft zich tijdens en vanuit de vergadering aangemeld.

Tot zover de belangrijkste punten uit de vergadering.

Nieuwe Mahjong flyer

Op het voorzittersoverleg van 11  november is door Patricia de nieuwe Mahjong flyer gepresenteerd. Op de clubavonden en externe evenementen zullen we deze flyer zichtbaar neerleggen. mensen kunnen hem gratis meenemen.

Daarnaast is op dit overleg gevraagd om de ledenlijsten voor 2018 weer opnieuw geheel te controleren.
Bij controle van ons eigen bestand is gebleken dat er een paar onjuiste niet bestaande e-mailadressen zijn ingeslopen.
Begin december zullen we daartoe aan alle Groene Draak bondsleden een overzicht sturen per e-mail met de bij ons bekende E-mail adressen. Wilt u deze e-mail adressen controleren en onjuistheden doorgeven aan het secretariaat: Mahjonghilversum@Gmail.com.

Koen van Dijk

Riichi Kampioenschap 2019

 

Europeesch kampioenschap Riichi 2019 in Nederland
Op het jaarlijkse voorzittersoverleg van de Nederlandse Mahjong Bond is de aftrap gegeven voor de verdere organisatie van het Europeesch kampioenschap Riichi 2019.
Door de EMA  (European Mahjong Association) is de organisatie van dit kampioenschap aan Nederland toegewezen.  Het kampioenschap wordt gehouden in de Maashallen in den Bosch.  Er is een website Ermc2019 opengesteld waar alle informatie en voortgang wordt gepubliceerd .
Ook zijn er op Facebook en Instagram ook pagina’s geopend.

 

De NMB zoekt opslagruimte voor Mahjongtafels en Mahjongspellen

Tot nu toe heeft de Bond tafels en spellen ter beschikking gesteld voor Mahjongtoernooien. De spellen zijn eigendom van de Bond en kunnen worden gebruikt bij toernooien.

Voorheen verzorgde Janco Onnink van DOT#1 de opslag en het transport. Daar wil hij mee stoppen. Het NMB Bestuur is op zoek naar een opslagruimte van ca. 5 m2, het liefst centraal in het land. Het is de bedoeling, dat de organisaties van de verschillende toernooien er zelf voor zorgen dat het materiaal opgehaald en weer teruggebracht wordt.

Mocht er geen ruimte gevonden worden, dan overweegt het NMB Bestuur een opslagruimte te huren. Een opslagruimte die groot genoeg is voor de 30 tafels, alle 38 kisten met stenen, de folders, banner, lampions, etc. Kortom alle attributen van de Bond.

Heeft een van jullie mogelijk zo’n ruimte vrij? Of kennen jullie iemand, die dat heeft? Laat het ons horen via mahjonghilversum@gmail.com! Alle Mahjongspelers zouden er zeer mee geholpen zijn.

 Koen van Dijk