Categorie archief: Groene Draak

Aankondiging van de ALV van de Mahjong Bond. 17 april 2021

Beste Groenen,

Hoe is het met jullie allemaal? Missen jullie het Mahjongen en elkaar net zo erg als ik dat doe? Een heel jaar al Lock Down, maar gelukkig komt het eind in zicht. Wat zal ik blij zijn, als we weer de stenen in het echt kunnen laten kletteren.

Dit bericht gaat over de online Algemene Leden Vergadering van de NMB op 17 april a.s.

Ik zal jullie bij die vergadering vertegenwoordigen en heb inmiddels alle vergaderstukken. Wie wil, kan deze opvragen met een mailtje naar mahjonghilversum@gmail.com

Om de vergadering efficiënt te laten verlopen wil de bond alle vragen en/of opmerkingen vooraf ontvangen, vóór 26 maart, liever zelfs eerder. Is er een punt dat je graag besproken wilt hebben op de jaarvergadering, laat het me dan voor 24 maart weten, dan breng ik het in.

Enkele bijzondere punten uit het jaarverslag van 2020:

  • Er zijn geen NTS-toernooien gespeeld in 2020 en maar 2 Riichi en 2 MCR toernooien. Er zijn dan ook geen nationaal kampioenen aangewezen.
  • Het ledenaantal is vanwege de Corona Lock Down iets teruggelopen. We hadden per 31 december 28 clubs waaronder ook een nieuwe NTS-club “de oude Draken” in Groningen met 18 leden.
  • Ik heb samen met Herman van den Berg de Kascommissie gevormd en de boeken van de penningmeester gecontroleerd. We adviseren de ledenvergadering de Penningmeester te déchargeren.
  • Voor 2021 heeft het bestuur besloten geen contributie te heffen. Hierover hebben wij jullie al geïnformeerd.
  • De Gezondheidsraad geeft aan, dat als er een Vaccinatiebewijs komt, de clubs zelf mogen beslissen of ze bijeenkomsten kunnen organiseren.

Tot zover de jaarvergadering.

Wij mogen dus nog steeds niet bij elkaar komen. Bij MCR en bij Riichi zijn er verenigingen die met succes een online competitie spelen, volgens de officiële MCR en Riichi regels. Met Mahjongsoft en Mahjongtime kun je daar inloggen en vervolgens aan een tafel aanschuiven.

Voor NTS is er niet zomaar een mogelijkheid om online competitie te spelen. Met 4 Winds Mahjong zou dat kunnen, maar dan moet elke speler de software kopen.

Reikhalzend kijken we uit naar de dag dat we allemaal weer kunnen samenkomen.

Blijf vooral gezond!!!!

Koen

 

Tot eind van het jaar geen clubavond mogelijk

Beste Mensen,

Vanmorgen kregen we van Versa bericht dat zij, na overleg met alle locatiebeheerders, het nog niet verantwoord vinden om de spelactiviteiten op te starten. Er kan dus niet gespeeld worden. Dit is voorlopig tot het eind van het jaar. Versa hoopt, dat de situatie zich verbetert. In december zal Versa met ons gaan overleggen.

Het is helaas niet anders. Het is reuze jammer dat ons geduld nog langer op de proef gesteld wordt, maar gezien de ontwikkelingen rondom Corona is het wel begrijpelijk.

Een sportieve groet en blijf vooral gezond!

Koen

Nog geen groen licht..

Helaas, we hebben op dit moment nog geen groen licht om weer in Lopes Dias aan te treden. Er is door de bond een beperkt werkbaar protocol opgezet, waarmee we in overleg willen treden met de bedrijfsleider van wijk- en verzorgingscentrum “Lopes Dias.”
Het protocol van de bond is gebaseerd op wat grotere tafels dan gebruikelijk en wat afwijkende speel afspraken. Maar zeggen ze erbij, dat alles in samenspraak moet met de beheerder van de locatie en de leidende burgemeester van de veiligheidsregio.
Ik heb bij Lopes Dias aangegeven dat we dat gesprek op korte termijn zouden willen hebben, maar Lopes Dias is nog niet zover.

We zullen toch daarop moeten wachten om onze toekomstige samenwerking niet in gevaar te brengen.

Koen van Dijk

Voorlopig nog geen Mahjong

Het is triest maar helaas mogen we nog steeds niet mahjong spelen.

Van de NMB kregen we uitgebreide informatie die korter samengevat neerkomt op het hierna volgende:

Ofschoon Premier Rutte op 24 juni bekend maakte dat ook de binnensporten weer waren toegestaan en dat dat ook van toepassing is op de binnensporten waarbij geen 1.50 afstand kan worden gehouden,  is op 1 juli voor de veiligheidsregio’s een noodverordening gepubliceerd waarin is opgenomen dat de 1.50 meter wel gerespecteerd moet worden, ook tijdens het spelen.

Door de Bridge bond is hierover contact gezocht met het ministerie van VWS. De NMB conformeert zich aan de Bridgebond omdat dit spel qua speelomstandigheden het meeste overeenkomt met Mah Jong. In dit overleg is aangegeven dat de clubs zich aan de noodverordening dienen te houden.

Voor ons houdt dat in dat we tijdens het spel 1.50 meter afstand dienen te houden. Bij Mahjong is dat niet goed mogelijk.
Vandaar dat de NMB heeft besloten tot een negatief speeladvies in clubverband. Het is helaas niet anders.

Zodra deze situatie wijzigt krijgen jullie uitgebreid bericht.

Koen

Buiten Mahjong spelen? 1.50m gaat net……..

Voorlopig geen speelavonden

Beste Groene Draken,

Ingevolge het besluit van de regering om bijeenkomsten van meer dan twee personen, waar dan ook, met onmiddellijke ingang te verbieden, zullen er dus tot 1 juni 2020 geen clubavonden worden gehouden. Juli en augustus zijn voor Lopes Dias de standaard vakantie maanden. We zoeken nog uit of we in die maanden toch terecht zouden kunnen, indien deze maatregel niet nog verder wordt verlengt.  Zo niet dan zien we elkaar mogelijk pas eind augustus / begin september  weer.

Janet wordt bij deze uitgeroepen tot winnaar van het Bamboe 2020 seizoen.  De Kersenbloesem slaan we dit jaar over.

Het is een unieke situatie, maar we zullen ons erbij neer moeten leggen in het belang van iedereen om ons heen. Ik wens jullie in de komende periode veel sterkte toe en veel mahjong plezier in de huiselijke kring.

Sluiting Lopes Dias

In het kader van de overheidsbesluiten inzake het Corona virus heeft Versa besloten alle wijkcentra tot 6 april te sluiten. Dit houdt in dat de komende weken het Mahjonggenootschap niet bijeen komt. Hoewel we dit jammer vinden hebben we begrip voor dit besluit. Wij houden jullie via Whatsapp en via deze website op de hoogte over het vervolg.

 

De uitslagen van afgelopen woensdag

Wegens drukke bezigheden was uw wedstrijdleider niet in de gelegenheid om eerder de resultaten weer te geven.  Dat kan je hebben met gepensioneerden!!

Maar toch na enig puzzelwerk hebben we hier de resultaten.
Het puzzelwerk bestond uit een onbenoemde medespeler die uiteindelijk Peter de Hartog bleek te heten en twee Ria’s waarvan we maar moesten gokken wie wie is.

Hierbij dus een verzoek om de scorebriefjes correct en volledig in te vullen.

Koen

Een avond met veel hoge scores

.. en dus ook grote verliezen. De Wong van de avond zat bij tafel 1 op de schouders van Wim Lebbink. Bij het tweede spel krijgt hij een bijna volledige Dertien Wezen op zijn lat. Na een paar beurten is het wachten geblazen op een Witte Draak en een Ringen Negen. Van beiden liggen er al 3 op tafel.  Het wordt langzaam maar zeker steeds  spannender en we naderen de Dode muur met rasse schreden. Dan trekt Wim zelf de Ringen Negen.  Hij heeft nu een wachtend spel. Prompt gooit Patricia die rechts van hem zit de laatste Witte Draak op tafel, daar kan zij niets meer mee er zijn nog slechts 5 stenen te gaan en met drie draken op tafel ziet het er veilig uit. Nog voordat de steen zijn rustplaats heeft gevonden roept Wim “Mah Jong” en toont zijn nu volledige Dertien wezen.  Twee keer 2000 punten kunnen nog in fiches uitbetaald worden, maar Karl (op Oost) moet voor de 4000 punten al direct een briefje halen.  Wim had later vanavond op Oost nog een paar keer zo’n mooi spel. (2400 punten)  Hij kon de avond dan ook afsluiten met 17. 550 punten. Net genoeg om Janet (16.630 punten) voor te blijven.  Er waren 9 spelers met een negatieve score. Ria Rep was de grootste verliezer met -5360 punten.

De volledige uitslag

We hebben dit seizoen nog twee speelavonden 4 maart en 18 maart. We sluiten op 21 maart het winterseizoen af met het Witte Draak toernooi. De voorbereidingen hiervan zijn in volle gang en we kunnen ons nu al verheugen op een groot aantal inschrijvingen.  De inschrijving sluit op 6 maart, dus wees er op tijd bij!

Halverwege het Bamboe seizoen

Een enigszins chaotische start van de avond was misschien wel een teken aan de wand. Wilma en Ria hadden ge-appt dat ze onderweg waren maar vastzaten in een file en dus wat later zouden komen. Dat kan natuurlijk gebeuren. We laten twee tafels als drie tafel starten. Als het spel nog niet te ver gevorderd is geeft dat doorgaans geen probleem om aan te schuiven. Maar wat doe je als het al wat later is en de spelers nog steeds niet aanwezig zijn. Uiteindelijk komt er een appje dat het stel huiswaarts is gekeerd. Jammer, maar ze hebben natuurlijk gelijk. De twee tafels kunnen dan gewoon als drie tafel verder gaan, en zo is het dan ook gebeurd.

Nog wat andere pech. Gelet op de nieuwe indeling van de tafels in de centrale hal heeft uw wedstrijdleider positie gekozen aan aan een tafeltje direct bij de deur. Daar werd keurig het albasten draakje neergezet. maar op die tafel later ook een lege tas. Die valt over het draakje heen, draakje onzichtbaar, tas ligt in de weg, dus gauw de tas even opzij zetten. In de vaart gaat het draakje mee tegen de grond. Een pootje van de draak af, en een pootje van het tableau. Het is allemaal reparabel. Als het gerepareerd is gaat dit draakje naar Janet met 15880 punten de avondwinnaar.
De verliezersdraak is ook weer terug een logeert nu bij mij, met een -4650 punten was ik de grootste pechvogel. We zien elkaar weer op woensdag de 19e februari.

Avond resultaat en tussenstanden