Ingezonden motivatie

In onderstaande brief geeft Jelte, ter bevordering van de discussie, zijn bezwaar aan tegen het eventueel wijzigen van de spelregels.

Aan de Groene Draken 

Er komt geheid trammelant van als oude, vertrouwde spelregels worden veranderd. Dus: nooit doen.

Wat moet er veranderen?

Er is voorgesteld om als Oost mahjong maakt de wind toch doorgaat, zoals gebruikelijk is op toernooien. Volgens de ‘oude vertrouwde regels’ gaat de wind pas door als Oost niet wint.

Waarom dat niet mag veranderen.

Oost speelt een zeer speciale, delicate rol in het mahjongspel. Oost zijn is delicaat. Wint Oost dan moeten de andere spelers hem/haar twee keer zijn score betalen. Wint een andere speler dan moet Oost alle spelers dubbel betalen. Het is alleen leuk om Oost te zijn als je wint. Want als Oost niet wint verliest hij meer dan de andere spelers. Het is dus extra spannend voor de speler die Oost is. Oost moet winnen om dubbel te scoren en niet dubbel te verliezen. Deze regel is al zo oud als het mahjongspel zelf en een van de pijlers waarop zijn wereldwijde aantrekkingskracht rust.                                                                                  Als de regeerperiode van Oost beknot wordt tot slechts één beurt dan wordt Oost niet meer zo bang om te verliezen en komt Oost er het beste vanaf met een snel, goedkoop mahjongetje.  Het antwoord van de andere spelers op deze tactiek zal zijn om ook voor een snel, goedkoop mahjong te gaan.                                                                                                                    In plaats van een voorrecht en een uitdaging te voelen om Oost te zijn, wordt Oost verleid tot defensief, angstig spel. Dat Oost maar één beurt Oost mag zijn komt in de mahjongregels dan ook nauwelijks voor.

En de NTS-regels dan?

Dat vereist enige achtergrondkennis. In de begintijd werden alle punten met potlood en papier verrekend. Het Witte Draak Toernooi was het eerste toernooi dat de punten van alle spelers met de computer berekende. Proeftuin was het Rode Draak Toernooi. Ik was er uiteindelijk in geslaagd een rekenprogramma te bedenken, dat ondanks argwaan van veel spelers goed functioneerde. Het was de moeder van alle rekenprogramma’s die nu gebruikt worden.                                                                                                                                                      In één zaak slaagde ik niet, namelijk om Oost langer dan één keer Oost te laten zijn. Maar omdat tempo en snelheid van belang zijn op een toernooi, vond ik het beter om Oost na ieder spel of remise door te draaien. Remises mochten later worden overgespeeld als er nog tijd resteerde.                                                                                                                                              Deze regel bleef bestaan toen de landelijke toernooimeesters gingen samenwerken, ook met het rekenprogramma gingen werken en daarom ook de altijd-doordraaien-regel overnamen. De uniforme toernooiregels werden Nederlandse Toernooi Spelregels genoemd. Ze golden nadrukkelijk niet voor mahjongclubs of -genootschappen.

Waarom veranderen?

Er is weinig aan te merken op de regel dat Oost pas geen Oost meer mag zijn zodra hij/zij verliest. Dat een van onze spelers er kortgeleden in slaagde bijna de hele avond Oost te zijn en daarom een monsterscore behaald is een wonder, die hooguit één keer in een mensenleven plaats vindt. Het lijkt mij gepaster om trots en dankbaar te zijn om een dergelijk mirakel van zeer nabij te mogen beleven dan om proberen te voorkomen dat zo’n wonder zich ooit nog eens herhaalt.

Jelte Rep

4 gedachten over “Ingezonden motivatie

  1. Het is mij duidelijk dat de grondlegger van het huidige club of genootschap Mahjong bij Jelte Rep ligt. .Echter mijn mening is , omdat wij een winnaar per seizoen hanteren het eerlijker zou zijn om door te draaien. op die manier wisselt ook sneller de wind van de ronde en komt elke speler meerdere keen op oost terecht.

  2. Helemaal eens met de stelling dat de positie van OOST alleen maar bijzonder kan blijven als deze niet per definitie wordt beperkt tot slechts een beurt. Zal leiden tot een armoediger vorm van ons geliefde spel. Niet doen dus !

  3. Wij allen weten dat Jelte Rep de basis was voor het huidige genootschap en dat hij niet aan de huidige regels wil tornen. Echter het is een misverstand dat oost slechts eenmaal aanbod komt. Als wij door draaien hebben wij na vier keer een nieuwe wind [ZUID) en daar komt ook de oosten wind weer in voor en dan WEST ,weer een oost etc.

    Omdat wij een stand per seizoen hebben is er dan ook meer eerlijkheid in deze

  4. In mijn “Houtens oefengroepje”, dat sinds 2 jaar bezig is, draai ik de Oostwind door. Maar dat is om hun te leren wat er verandert met Oost en de opeenvolgende rondewinden. Zelf merk ik, als ik meespeel, dat ik eerder geneigd ben zo snel mogelijk uit te komen. Dat zie je op tournooien ook vaak, vind ik. Dus wat mij betreft, houden zo, ook al moeten we dan vaker een verlies incasseren.
    De hele avond Oost is ongeveer hetzelfde als het Spel van de Hemel krijgen: gebeurt zelden!!

Geef een reactie